Duurzaamheid in tijden van crisis

26 januari 2009 - Nieuwspoort in Den Haag

“De financiële crisis heeft ons getoond dat lenen zonder onderpand desastreuze gevolgen kan hebben. Dat geldt ook voor ons milieu. Ik vind dus dat we goede groene initiatieven altijd moeten blijven steunen.” Dit zei Hans van der Vlist, secretaris- generaal van het ministerie van VROM gisteren tijdens het eerste Maatschappelijk Café van Schuttelaar & Partners.

Marcel Schuttelaar opende het debat ‘Duurzaamheid in tijden van crisis’ dat plaatsvond in een volle zaal van Nieuwspoort in Den Haag. De meer dan 140 aanwezigen discussieerden met elkaar over groene investeringen, de rol van de overheid en de invloed van de kredietcrisis op duurzame ontwikkelingen. Over één aspect waren de meeste deskundigen het eens: er is de komende jaren goed leiderschap nodig om de diverse crises het hoofd te kunnen bieden.

Josee van Eijndhoven werd uitgeroepen tot beste debater. In de discussie over de rol van de banken kreeg ze de zaal op haar hand toen ze krachtig verwoordde dat de financiële wereld gestoeld moet zijn op goede modellen. ,,Waarom kan een coöperatie als de Rabobank het wel?

Sprekers

Hans van der Vlist
Teun Verheij
Marius Enthoven
Coen de Ruiter

Hans van der Vlist

Een duurzame economie is een economie die niet afwentelt; niet op het milieu; niet op zwakke groepen in de samenleving; niet op het buitenland en niet op toekomstige generaties.

De overheid moet goede groene initiatieven altijd steunen, en het Ministerie van VROM doet ook haar best dit te bewerkstelligen. Maar het Ministerie van financiën beheert het geld. Wat dat betreft ben ik erg blij om te merken dat Wouter Bos, maar ook andere ministers het woord duurzaamheid steeds vaker in hun mond nemen.

Teun Verheij

Ik geloof dat de kredietcrisis een orkaan is die over raast. Hoe lang die gaat duren weet ik niet. Maar het is wel opvallend dat wij nog niet meer broodtrommeltjes zien in de kantines.

Onze cijfers van eind 2008 zijn erg goed en ook januari was prima. Maar natuurlijk gaan wij het ook voelen. Maar dat hoeft niet slecht te zijn. De excessen zoals topbonussen en zelfverrijking zijn nu aan de oppervlakte gekomen. Die kunnen we nu uitbannen. Daarnaast zullen activiteiten kritischer getoetst worden op People, Planet én Profit waardoor de echt duurzaam duurzame initiatieven overblijven. Ook betrokken consumenten zullen wellicht kritischer kijken naar waar ze hun groene geld aan uitgeven.

Marius Enthoven

De huidige kredietcrisis met zijn doorwerking in de wereldeconomie en het financiële systeem biedt een unieke kans om de duurzaamheid van het systeem te vergroten en een significante factor te maken.

In de Nederlandse context worden er echter wel mooie woorden over gesproken en geschreven, maar het is geen prioritair uitgangspunt bij de besprekingen over de hervorming van het financiële systeem, het toezicht daarop, de nieuwe koers van banken etc. Dus aangezien onze overheden nauwelijks in staat zijn alle andere crises aan te pakken, betwijfel ik of ze dit goed doen. Er is nieuw leiderschap nodig.

Coen de Ruiter

Duurzaamheid is gebaat bij de huidige situatie! De krediet, energie, milieu,-en voedselcrisis grijpen zo in elkaar in, dat we wel efficiënter moeten omgaan met onze middelen.

Voorheen haalden consumenten hun schouders op over topbonussen, maar nu komt de boodschap wel binnen. De consument smacht naar integriteit en solidariteit. Ik zie helemaal geen afname in interesse in duurzaamheid. Max Havelaar wordt alleen maar groter. Consumenten zoeken naar bedrijven en mensen aan wie ze hun kostbare geld gunnen. Goed en duurzaam biedt dus juist nu enorme kansen.

Uitkomst stellingen

 1. De crisis is een duw in de rug voor duurzaamheid

  Eens - “We zijn wakker geschud. Duurzaam wordt steeds noodzakelijker en dus populairder.”
  Oneens - “Mensen blijven primitief reageren, ze denken op korte termijn en niet op lange termijn.”
  70% voor
  30% tegen
 2. De kredietcrisis is de ergste van de vier (krediet, milieu, energie, voedsel)

  Eens - “Geld is de basis van alles. Als je geen geld hebt, kun je de andere crises ook niet oplossen.”
  Oneens - “De kredietcrisis is tijdelijk, de rest structureel.”
  30% voor
  70% tegen
 3. De media hebben de crisis duidelijk versterkt

  Eens - “Door alleen maar over problemen te schrijven, versterken ze het wantrouwen in de economie en dat is funest.”
  Oneens - “De media begrijpen de crisis niet dus kan haar ook niet versterken.”
  60% voor
  40% tegen
 4. Om de kredietcrisis te bestrijden moeten de banken van de beurs

  Eens - “Het handelen op de beurs is handel in lucht, dat hebben we de afgelopen tijd gezien en dat willen we niet meer.”
  Oneens - “Ook overheidscontrole kan dit soort financiële crisisen niet voorkomen.”
  50% voor
  50% tegen