Gemeenten staan klaar om Circulaire economie op te pakken, maar hoe?

Verslag circulair café 12 oktober 2017

Nederland wil in 2050 geheel Circulair zijn. Wat is de rol van gemeenten hierin en hoe pakken zij de regie?

Het Circulair Café van 12 oktober 2017 stond in het teken van deze vraag. Geinteresseerd in het antwoord? Lees het verslag van deze bijeenkomst.

De aftrap

De aftrap was de circulaire gemeenten monitor die Schuttelaar & Partners heeft uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten over de circulaire ambities en uitdagingen voor een circulaire gemeente.

Sprekers

Stientje van Veldhoven (Tweede Kamerlid voor D66) gaf vanuit haar rol in de Tweede Kamer haar visie op dit onderwerp. Verder spraken Olaf Blaauw (Delta Development Group) en Johan Splinter (Gemeente Almere) vanuit hun eigen expertise over de ontwikkeling en implementatie van circulaire projecten.

Workshops

Tijdens twee workshops gingen de deelnemers in gesprek over circulaire innovaties in de bouw en industriële symbiose op bedrijventerreinen.