Meer waarde creëren én onze wereld voeden?

23 juni 2011 - ZLTO auditorium, Den Bosch

“Kun je in een intensieve stedelijke omgeving een nieuw evenwicht vinden tussen mens, dier, land en omgeving?” Met deze vraag opende Hans Huijbers, voorzitter van landbouworganisatie ZLTO op 23 juni in Den Bosch het Maatschappelijke Café van Schuttelaar & Partners. Het thema was: “Meer waarde creëren én onze wereld voeden?”.

In samenwerking met ZLTO, Pfizer Animal Health, Wageningen UR, KLV Wageningen Alumni Network en Agri-ProFocus organiseerde Schuttelaar & Partners het tweede debat in de reeks Maatschappelijke Cafés “Waar laten we de koe, de kip en het varken?”. Onder voorzitterschap van Elzo Kannekens, adviseur bij Schuttelaar & Partners, en debatleidster Meike van der Linden bogen de ruim 140 aanwezigen uit de agrarische sector, wetenschap, (semi-)overheid en het bedrijfsleven zich over de vraag “Meer waarde creëren én onze wereld voeden?”.

In het debat bediscussieerden de aanwezigen de kansen en beperkingen voor de Nederlandse veehouderij om meerwaarde-concepten te realiseren: producten met extra aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid.

Als beste debater werd Maartje Damen verkozen, studente Imagineering aan de Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda en stagiaire bij de nieuw op te zetten opleiding van HAS Den Bosch ‘International food en agribusiness’. 
Over de mogelijkheden om meerwaarde in megastallen te creëren zei zij: “Denk vanuit je kansen, niet vanuit je beperkingen, durf eruit te stappen en pak die kans!”

Het Maatschappelijk Café stond tevens in het teken van het 125 jarig bestaan van KLV. Daarmee was deze bijeenkomst een opmaat naar de slotconferentie van KLV jubileum ‘How to feed our world?’, op 10 november 2011 in Wageningen.

Het Maatschappelijk Café stond tevens in het teken van het 125 jarig bestaan van KLV. Daarmee was deze bijeenkomst een opmaat naar de slotconferentie van KLV jubileum ‘How to feed our world?’, op 10 november 2011 in Wageningen.

Sprekers

Hans Huijbers
Hans van Trijp
Tom de Bruijn
René Grotenhuis

Hans Huijbers

Over 10 jaar zal 70% van de bevolking in een stedelijke omgeving wonen. Dat vraagt om nieuwe visies op verantwoord produceren.

We moeten durven denken in verantwoorde productie, verantwoorde consumptie, verantwoord aanbod.” Ook de consument heeft daarin zijn verantwoordelijkheid: “voor een verantwoorde productie zal de Grachtengordel (‘ik weet er niets van maar je zult luisteren naar wat ik ervan vind’) in de spiegel moeten kijken.” Hopelijk komen we zo gezamenlijk tot een nieuwe triple P: die van pride, pleasure, passion.

Hans van Trijp

De intensieve veehouderij is een bloeiende sector en eentje die we hard nodig zullen hebben om in de groeiende behoefte aan eiwitten van dierlijke oorsprong te voorzien.

Toch zullen we rekening moeten houden met de ontwikkelingen in onze veranderende samenleving. We zullen moeten accepteren dat zorgen rondom veehouderij divers zijn en dat er verschillen zijn tussen groepen van consumenten. We zullen consumenten ook mede verantwoordelijk moeten maken door helderder aan te geven dat het hier een maatschappelijke verantwoordelijkheid betreft en dat consumenten met hun aankoopgedrag de ontwikkeling in de veehouderij als geen ander kunnen sturen. Geef ze de keuze, denk niet zwart-wit, maar werk aan acceptatie: er bestaan nu eenmaal verschillen tussen mensen in wat ze zoeken in de verhouding tussen dierenwelzijn, kwaliteit en prijs.

Tom de Bruijn

Het creëren van langdurige meerwaarde kun je niet alleen. Binnen SaraLee zijn zowel vanuit de supply-chain als vanuit de demand-chain samenwerkingen gestart.

Vanuit de supply chain hebben we een geïntegreerde samenwerking opgezet met een klein aantal toeleveranciers waarbij we werken op basis van gelijkheid en samen voor de win-win situatie gaan. Degene die het eerst komt met een idee heeft het intellectuele eigendom. Door de zeer intensieve samenwerking en de goede aansluiting van businessplannen zijn er gezamenlijke behoeften ontstaan en dit geeft rust en vertrouwen. Vanuit de demand chain is er een open innovatie website opgezet die de behoefte van onze klanten inventariseert. Daarnaast is er overleg met specifieke doelgroepen zoals met een grote groep Libelle lezeressen. Door deze geïntegreerde ketenaanpak kunnen wij het optimale product creëren met de juiste meerwaarde.

René Grotenhuis

De echte grote uitdaging voor het voedselzekerheidsvraagstuk ligt in landen waar enorme bevolkingsgroei wordt verwacht, zoals Niger en Oeganda.

De oplossing van dit voedselvraagstuk ligt in wat er mogelijk is in die landen. Het belang van locale voedselproductie staat voorop. Met bescheiden kwalitatieve verbeteringen valt al veel te winnen. Nederland heeft veel te bieden. We moeten aansluiten waar de locale voedsel- en productievraagstukken zitten. Dit vergt kleine investeringen maar er valt een groot rendement mee te behalen.

Uitkomst stellingen

 1. Co-innovatie met andere sectoren is de sleutel tot verbetering van rendement in de dierlijke sector

  Eens - Creativiteit ontstaat door dingen met elkaar te laten botsen. We moeten over de grenzen van de sector heen kijken.
  Oneens - Transparantie, samenwerken in de keten en vertrouwen zijn de sleutel, co-innovatie volgt daaruit. De werkelijke sleutel is de waardering voor de primaire sector.
  90% voor
  10% tegen
 2. Diervriendelijk produceren vormt een bedreiging voor de wereldvoedselvoorziening

  Eens - Als diervriendelijk produceren de efficiëntie van de landbouw in de weg gaat staan dat is het zeker een bedreiging.
  Oneens - Diervriendelijke productie kan samen gaan met voldoende productie, wel moeten we misschien in de toekomst minder dierlijke producten per persoon gaan consumeren.
  10% voor
  90% tegen
 3. Gebrek aan vertrouwen in de dierlijke productieketen remt de ontwikkeling van meerwaarde-concepten

  Eens - Ketenpartijen gaan vanuit een gebrek aan vertrouwen de verdere ontwikkeling tegen.
  Oneens - De kern van meerwaarde is het verhaal vertellen, dan ontstaat het vertrouwen vanzelf. Juist het gebrek aan vertrouwen is de voedingsbodem voor het ontstaan van meerwaardeconcepten.
  60% voor
  40% tegen
 4. Kostprijsdenken door de veehouders staat het succes van meerwaarde-concepten in de weg

  Eens - Kosten gaan voor de baat uit, de sector moet meerwaarde-concepten neer durven zetten! Starbucks verkoopt geen koffie maar beleving, daar moeten wij ook naartoe.
  Oneens - Er zit hier een verschil tussen individu en sector. De individuele veehouder zit klem zowel aan de inkoop- als aan de verkoopkant.
  60% voor
  40% tegen
 5. Megastallen bieden de meeste kans op succesvolle meerwaarde-producten

  Eens - Technische vernieuwing rendeert beter in grotere bedrijven. Megastallen moeten hun meerwaarde beter laten zien en moeten bouwen aan hun imago.
  Oneens - Meerwaarde kan ook gecreëerd worden in kleinere eenheden, zowel op grote als op kleine bedrijven zijn meerwaarde-producten te produceren. Denk vanuit je kansen, niet vanuit je beperkingen, durf eruit te stappen en pak die kans!
  20% voor
  80% tegen
 6. Nederlandse veehouderij heeft geen idee welke producten de consument wil

  Eens - Weet de consument zelf wel wat hij wil? Dé consument bestaat niet, je moet naar groepen consumenten kijken.
  Oneens - De Nederlandse veehouderij heeft goed in beeld wat de consument wil, maar de vertaalslag naar het product is lastig.
  50% voor
  50% tegen

Partners

 • http://www.schuttelaar.nl
 • http://www.wur.nl/NL/
 • http://www.klv.nl/
 • http://www.zlto.nl
 • https://animalhealth.pfizer.com