Schoon water: de baten komen later!

23 april 2008

We kunnen in Nederland best wat hogere ambities hebben als het gaat om schoon water. Dat was de mening van de meerderheid van de aanwezigen tijdens het Maatschappelijk Café ‘Schoon water, de baten komen later!’, dat Schuttelaar & Partners woensdag 23 april organiseerde. Centraal tijdens dit Maatschappelijk Café stond de Kaderrichtlijn Water en de kosten en baten van de maatregelen die de waterschappen willen gaan uitvoeren om het oppervlaktewater schoner te maken.

Willem Ligtvoet van het Milieu en Natuurplanbureau legde uit dat de door de waterschappen voorgestelde maatregelen zullen leiden tot verbetering van de waterkwaliteit. De daarmee gemoeide kosten zullen beperkt zijn.

Voor Jan van Dijk van Stichting Reinwater was deze conclusie aanleiding om te pleiten voor veel grotere inspanningen. Volgens hem is schoon water onmisbaar voor een goede natuur en is het daarom onze plicht om nu te investeren in schoon water.

Henk Veldhuizen die namens de Nederlandse boeren en tuinders sprak, gaf aan dat de land- en tuinbouw graag wil meewerken aan schoon water. Water is immers onmisbaar voor een boer of tuinder.

Dijkgraaf Van Haersma Buma van het Hoogheemraadschap van Delfland benadrukte dat de maatregelen die zijn waterschap heeft voorgesteld, op een breed draagvlak kunnen rekenen. Volgens hem is er veel te bereiken met behulp van technische innovaties.

Tijdens het Lagerhuisdebat werd er fel gediscussieerd, onder andere over de bijdragen die de land- en tuinbouw zou moeten leveren om de waterkwaliteit te verbeteren. De meerderheid was het er over eens dat hoge ambities belangrijker zijn dan ‘doorpolderen’ met als gevolg lagere ambities.

Download de verslagkrant
Lees de column over schoon water die Marcel Schuttelaar voorafgaand aan het Maatschappelijk Café schreef.

Partners

  • http://www.rijnland.net/
  • http://www.schuttelaar.nl
  • http://www.wur.nl/UK/