Het menu van morgen: met of zonder dierlijke eiwitten?

23 januari 2008

De onvermijdelijke groei van de mondiale consumptie van dierlijke eiwitten kan samengaan met het terugdringen van de milieubelasting. Dit was de uitkomst van de discussie tijdens het goed bezochte Maatschappelijk Café ‘Het menu van morgen: met of zonder dierlijke eiwitten?’ van woensdag 23 januari.

De dierlijke productieketen kan en moet duurzamer gaan produceren. De ‘sense of urgency’ hiervan is aanwezig, maar er moet nog veel gebeuren om dit te bereiken. Naast innovatie is dialoog noodzakelijk om tot een gedragen oplossing te komen. Annemie Burger (Ministerie van LNV): “Bedrijven moeten bewuster inkopen, consumenten moeten bewuster gaan eten. Iedereen moet eigen verantwoordelijkheid nemen.”

Juist Nederland kan een voortrekkersrol spelen door haar kennis en ervaring met de verduurzaming van de veehouderij te exporteren naar Aziatische landen.

150 deelnemers, goede sprekers en een vurig debat waren de juiste ingrediënten om van dit Maatschappelijk Café een sfeervolle en succesvolle avond te maken.

Download de verslagkrant (pdf 500kb)
Lees het artikel in Meat & Meal
Lees het artikel in VMT (website VMT)

Dit Maatschappelijk Café wordt gesponsord door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Partners

  • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
  • http://www.wur.nl/NL/