Nieuwjaarscafé 2019

17 januari 2019

Een heel gezond 2019 gewenst! Maar hoe bereiken we dat?

Het zorgstelsel staat onder grote druk; de kosten stijgen explosief en steeds vaker klinkt de roep om een ingrijpende wijziging van het systeem. De overheid zet alvast vol in op preventie, het bedrijfsleven komt met innovatieve oplossingen op het gebied van E-health. En wat doen de zorgaanbieders? Volop food for thought voor ons Nieuwjaarscafé.

Op 17 januari ontving Edwin Hecker, een van onze partners, klanten en contacten in Nieuwspoort. Om samen 2019 in te luiden en trends en ontwikkelingen te delen, schotelde hij dit jaar een programma voor in de stijl van De Wereld draait door. Sabine Baak, eindredacteur van WNL, fungeerde als gastvrouw; Edwin Hecker was haar tafelheer. Samen voelden zij de tafelgasten kritisch aan de tand over de toekomst van onze zorg en gezondheid.

Zinvolle zorg

Het eerste gesprek ging over het zinvol en betaalbaar houden van de zorg. Als tafelgasten schoven Tweede Kamerlid Arno Rutte van de VVD, Frits Voermans van de Nederlandse Diabetesvereniging en Peter Gisberts van Roche Diagnostics aan. Al liepen de meningen uiteen, over één aspect werd toch consensus bereikt: zorg moet veel dichter bij huis, bij de patiënt worden georganiseerd. Zeker met de epidemische vorm die een chronische ziekte als diabetes dreigt aan te nemen.

Gezonde keuzes

Het tweede gesprek vond plaats met Marjon Bachra van Jongeren Op Gezond Gewicht en Madelon Ruige van het Juliana Kinderziekenhuis. Bachra maakte een sterk punt met haar bewering dat inzetten op gedragsverandering niet voldoende is om burgers gezonde keuzes te laten maken. Er moet gelijktijdig hard worden gewerkt aan de aanbodkant. “Nu is het nog heel normaal dat je bitterballen en bier bestelt in de voetbalkantine, of een patatje eet na het zwemmen. Daar moeten we langzaam aan vanaf.” Madelon Ruige, die als kinderarts veel kinderen ziet met overgewicht en alle issues die daarbij horen, benadrukt het belang van een integrale aanpak. “In de kindergeneeskunde is het normaal om het hele gezin, de omgeving van het kind, te betrekken.” Ze is dan ook voorstander van lifestyle coaches om patiënten te ondersteunen bij gedragsverandering. 

Betrek de patiënt

Een gevaar van discussies over zorg is dat er vooral óver en niet mét de patiënt wordt gepraat. In het derde gesprek kwam de vraag aan de orde hoe artsen ervoor kunnen zorgen dat zij samen met patiënten beslissen welke behandeling wordt gegeven. Erasmus MC-onderzoekster Hanneke Takkenberg deelde haar inzet en ervaringen op dit gebied en waarschuwde ervoor om niet alle patiënten op een hoop te gooien. Oud-patiënt Lucie Loman, ook aan tafel, onderstreepte het punt van Takkenberg door te vertellen hoe verschillend zij de keren dat ze te maken kreeg met kanker heeft beleefd. Loman is onderdeel van een groep patiënten die onder andere minister Bruno Bruins van advies voorziet. Ook bij artsen is er wel degelijk aandacht voor de stem van de patiënt, merkt ondernemer Michiel Hageman. Hij ontwikkelde verschillende keuzehulpen voor patiënten en artsen om meer dialoog in de spreekkamer te krijgen. Hageman: “De ervaring leert dat patiënten vaak minder behandeling willen dan medisch gezien mogelijk. We zien overbehandeling dan ook afnemen bij de organisaties die onze keuzehulpen gebruiken.”

 

De toekomst van de zorg leverde ook tijdens de afsluitende borrel veel gespreksstof op. Kortom, een geslaagd Nieuwjaarscafé, met dank aan alle aanwezigen!